SHORT NEWS

W laickich mediach przez pięć lat funkcjonował prezydent Bronisław Komorowski. Teraz po zmianie obsady w pałacu przy Krakowskim Przedmieściu jest tylko Duda.
Pogoda - Wirtualna Polska
Pogoda - Wirtualna Polska

Tu masz dokładny czas, możesz ustawić zegarek

ROZKŁAD JAZDY - przystanek środkowy

MAKARSKA - CAMS

Nowosielce - lokalny serwis informacyjny
KAPLICA W BUDOWIE PDF Drukuj Email
Trwają prace przy budowie parafialnej kaplicy pogrzebowej. Obiekt powstaje w miejscu starej drewnianej plebanii. Prace wykonywane są w tzw. systemie gospodarczym przy udziale parafian. Obok projektowane są dodatkowe miejsca postojowe dla pojazdów, które czasami nie mieszczą się na parkingu przy drodze krajowej.
 
X SESJA RADY GMINY PDF Drukuj Email
Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Zarszyn w kadencji 2014-2018

 

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Zarszyn została zwołana na dzień 26 sierpnia 2015 r.
o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie ul. Bieszczadzka 74 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wniesienie poprawek i uwag do protokołu z poprzednich sesji Rady Gminy Zarszyn.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady Gminy.
 6. Informacja o stanie służby zdrowia na terenie Gminy Zarszyn.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Zarszyn.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Zarszyn.
 9. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Zarszyn do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zarszyn w roku szkolnym 2014/2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zarszynie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia insygniów Gminy Zarszyn w postaci łańcuchów Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zarszyn.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarszyn.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem altan rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Zarszyn.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 23. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny

źródło: strona UG Zarszyn
 
SIERPNIOWE ZEBRANIE WIEJSKIE PDF Drukuj Email
Zebranie wiejskie 18 sierpnia bogate programowo trwało niespełna dwie godziny. Próba wskazania celu na fundusz sołecki 2016 nie za bardzo się powiodła, albowiem głosy były podzielone, a wydatków sporo. Klimatyzacja sali okazuje się zadaniem zbyt drogim, aby zamknąć je w jednym funduszu sołeckim. Szacowany koszt to około 40-45 tyś. złotych. Do tego konieczne jest przebudowanie instalacji zasilającej, która będzie musiała zapewnić co najmniej 10 kW dla jednostek klimatyzacyjnych. Z innych pomysłów padały propozycje - wymiany krzeseł na sali widowiskowej, ocieplenie Domu Kultury, nagłośnienie, wentylacja mechaniczna. Ze strony sołtysa padła też propozycja pożyczenia 10 tyś. złotych dla Długiego, z perspektywą zwrotu na kolejny rok (2017?) Ostatecznie z tych propozycji żadna nie została wskazana jako priorytetowa.
Dość burzliwie przebiegało typowanie dróg pod asfaltowanie. Wskazanych zostało ostatecznie 12 odcinków i na koniec zebrania głosowano nad poszczególnymi propozycjami. Ze strony sołtysa nie było informacji, czy którakolwiek ze wskazanych dróg ma opracowany przez Urząd Gminy projekt modernizacji. Prawdopodobnie typowanie i głosowanie miało charakter
Więcej…
 
Komentarze (3)
Za klimę trzeba ekstra zapłacić
3 Niedziela, 23 Sierpień 2015 19:49
Bogdan
Jak będzie klimatyzacja, cena za wynajem sali wzrośnie dwukrotnie. Wyłącznik klimy zostanie zabezpieczony wielką kłódką, a klucze znajdą się u gospodarza.
Zebranie
2 Niedziela, 23 Sierpień 2015 10:48
mieszkaniec
Od 8lat mówi się żeby zrobić klimę na sali ale to nie jest w interesie p.Sołtysa bo jak by to było to na pewno by przeszło głosowanie.
Przegłosować można wszystko
1 Niedziela, 23 Sierpień 2015 06:42
Mieszkaniec
Na zebraniach w naszej miejscowości przegłosować można wszystko. Już od wielu lat nie było przypadku, aby poddany pod głosowanie temat nie przeszedł. Krytykanci i szemracze siedzą z tyłu, a gdy przyjdzie do głosowania rączka w górę.
STRONA W LIWIDACJI? PDF Drukuj Email
Strona internetowa nowosielce-gniewosz.pl jak głosi informacja zaprzestaje działalności. Szkoda, bo informacje jakie zawierała i forma jej prowadzenia stanowiły ciekawe źródło wiedzy o naszej miejscowości i historii mieszkańców. Może jeszcze nie wszytko stracone. Do czasu ważności opłaty domena zawsze jest do dyspozycji administratora.
 
ZEBRANIE WIEJSKIE PDF Drukuj Email
DNIA 18-08-2015r. SOŁTYS I RADA SOŁECKA ZAPRASZAJĄ NA ZEBRANIE WIEJSKIE NA GODZINĘ 17.00 DO DOMU KULTURY W NOWOSIELCACH. PLANOWANY PORZĄDEK:
 1. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016r.
 2. WYTYPOWANIE DRÓG GMINNYCH POD ASFALTOWANIE
 3. UCHWALENIE ANEKSU DO PLANU ODNOWY WSI NOWOSIELCE
 4. WPROWADZENIE ZMIAN DO STATUTU WSI NOWOSIELCE
 5. INFORMACJA NA TEMAT WODOCIĄGU
 
LASY TO NIE TYLKO DRZEWA PDF Drukuj Email

alt 

Projekt dofinansowany jest z dotacji przyznanej ze środków konkursu ,, Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne’’, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

 Grupa Nieformalna ,,NOWOSIELCZAKI’’ zakończyła realizację Inicjatywy pt. ,,Las to nie tylko drzewa’’, w której wzięło udział trzydzieścioro dzieci w wieku od 4 do 8 lat z terenu gminy Zarszyn. Dzieci dowiedziały się, że las to nie tylko drzewa. Wykwalifikowany Leśnik mgr inż. Dawid Gołębiowski, który przeprowadził prelekcje terenowe zapoznał je z wielofunkcyjną rolą lasu, a więc przede wszystkim z zielarstwem, owocami leśnymi, grzybami, łowiectwem, turystyką oraz krajoznawstwem.

Dzieci wzięły również udział w konkursie wiedzy przyrodniczo-leśnej. W ramach konkursu dzieci odpowiadały na zadane przez leśnika pytania oraz malowały las. Na zwycięzców czekały cenne nagrody w postaci dyplomów oraz zabawek.

Zwieńczeniem Inicjatywy był wyjazd dzieci do leśniczówki edukacyjnej w Odrzechowej oraz wspólne ognisko. Podczas wizyty w Odrzechowej p. Dawid Gołębiowski przeprowadził prelekcje terenowe w drewnianej wiacie, następnie leśnik oprowadził dzieci po ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej, a później dzieci zwiedziły budynek starej leśniczówki z 1935 roku - Ośrodek Edukacji Ekologicznej ,,HRENDÓWKA’’. Wewnątrz leśniczówki znajduje się izba edukacyjna z eksponatami przyrodniczymi. Dzieci zobaczyły i zapoznały się ze zbiorami zielnikowymi, entomologicznymi, geologicznymi, z biologią i funkcjonowaniem zwierząt występujących w ich regionie. Dzieci poznały również walory krajobrazowe i turystyczne środowiska przyrodniczego, podniosły kondycję fizyczną oraz poznały jak ważny jest las dla codziennego życia każdego człowieka.

Na zakończenie dzieci wzięły również udział we wspólnym ognisku oraz otrzymały ciekawe pamiątki z realizacji Inicjatywy w postaci kubka, opaski odblaskowej na rękę i breloczka. W drodze powrotnej dzieci wstąpiły jeszcze do ,,Bajkowej Krainy’’.

W wyniku realizacji Inicjatywy dzieci nie tylko zapoznały się z gatunkami roślin i zwierząt ale przede wszystkim uwrażliwiły się na piękno otaczającej przyrody.

W realizacji Inicjatywy oprócz członków Grupy Nieformalnej tj. Moniki Bajger, Renaty Bajger i Piotra Drozda pomagało wielu wolontariuszy m. in. p. Wiesława Winiarska, p. Małgorzata Rogowska, p. Danuta Burczyk, p. Magdalena Florian, p. Marta Kulikowska-Capik, p. Agnieszka Drozd, p. Ewelina Lutecka, p. Dawid Gołębiowski i p. Aneta Bajger-Gołębiowska. Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.

DARZ BÓR!

opracowanie: A. B-G
 
BLIŻEJ PRZYRODY PDF Drukuj Email

 Projekt dofinansowany jest z dotacji przyznanej ze środków konkursu ,, Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne’’, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

,,LAS TO NIE TYLKO DRZEWA’’ - Inicjatywa realizowana przez

Grupę Nieformalną ,,NOWOSIELCZAKI’’

Grupa Nieformalna ,,NOWOSIELCZAKI’’ uprzejmie zawiadamia, że w ramach Inicjatywy pt. ,,Las to nie tylko drzewa’’ trzykrotnie w odstępie co dwa tygodnie zorganizowała dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat wyjazdy do lasu, gdzie wykwalifikowany leśnik przeprowadził prelekcje terenowe wraz z pokazem na temat wielofunkcyjnej roli lasu.

W trakcie prelekcji terenowych dzieci poznały, że las to nie tylko drzewa. Leśnik który przeprowadził prelekcje zapoznał je z wielofunkcyjną rolą lasu, czyli między innymi z zielarstwem, owocami leśnymi, grzybami, łowiectwem, turystyką i krajoznawstwem.

W dniu 25 lipca 2015r. został przeprowadzony konkurs wiedzy przyrodniczo leśnej, a w dniu 4 sierpnia 2015r. odbędzie się wyjazd dzieci do leśniczówki edukacyjnej w Odrzechowej oraz wspólne ognisko. Podczas wizyty w leśniczówce dzieci zobaczą i zapoznają się m. in. z biologią zwierząt występujących w ich regionie. Tak prowadzone zajęcia mają na celu uświadomienie dzieciom jak ważny jest las dla codziennego życia każdego człowieka.

A.

 
ZBLIŻA SIĘ WAŻNA DLA NOWOSIELEC ROCZNICA PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
W tym roku przypadnie 70 rocznica tragicznej nocy grudniowej - zamordowania mieszkańców Nowosielec i spalenia wsi. Jak do tej pory wydarzenia te upamiętniała msza w miejscowym kościele i na tym koniec. Powstałe instytucje, np. Instytut Pamięci Narodowej lub Muzeum Historyczne w Sanoku mogłyby zorganizować jakiś odczyt lub pogadankę o wydarzeniach tamtego okresu. Urząd Gminy organizuje co roku imprezy cykliczne pod tym samym tytułem, a tymczasem ważne rocznice przemijają bez echa. Za jakiś czas okaże się, że młodzi ludzie w ogóle nie będą wiedzieli, co stało się pod koniec 1945 roku w naszej miejscowości. Jest jeszcze kilka miesięcy, aby do tej rocznicy właściwie się przygotować.
 
Komentarze (1)
sami Ukraińcy nie kwapią się do uznania swoich zbrodni za hańbę
1 Piątek, 14 Sierpień 2015 20:46
Stary Nowosielczanin
polecam interesujący artykuł w "Myśli Polskiej:


http://mysl-polska.pl/580
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Imieniny:

Dziś : Izabeli Szymona
Jutro : Jdy Lilianny
Najlepsze życzenia dla solenizantów

Liczba gości

Naszą witrynę przegląda teraz 107 gości 

EKSPRESEM PRZEZ NEWSY

TRENDY WALUT


Nowosielce.pl
Informujemy, że za treść komentarzy odpowiadają ich autorzy.
Wszelkie prawa zastrzeżone